Uzm.Dr. Gülşen Dizdarer
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları & Çocuk Nöroloji Uzman Doktor
Anasayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle
 
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI & ÇOCUK NÖROLOJİ UZMANI
Kullanıcı Girişi
Beni Bu Bilgisayarda Hatırla
40900 Kişi siteyi ziyaret etti.
Çocuklarda başağrısı nedenleri

Başağrısı, çocukluk ve ergenlik döneminde sık görülür. Nedenleri oldukça çeşitli olup basit bir enfeksiyona bağlı olabileceği gibi çok önemli bir beyin sorununun da belirtisi olabileceği için tanının doğru konulması ve uygun tedavinin planlanması gerekmektedir.

Okul çağı çocuklarının % 7’si, adolesanların ise % 15’i başağrısından yakınmaktadırlar. Beş yaşındaki çocuklarda başağrısı prevalansı % 19.5 olmasına karşın bu oran 13 -15 yaş grubunda % 67.5’e yükselmektedir..

Çocuklarda görülen başağrısı tipleri;

1. Migren

2. Gerilim başağrısı

3. Sinüs başağısı

4 Kafa travmalarına bağlı başağrısı

5. Beyin içinde kitleler

6. Benign intrakranial hipertansiyon

7. Epilepsi ile birlikte başağrısı

8. Meninks (beyin zarı) irritasyonuna bağlı başağrısı

  

1. ÇOCUKLARDA MİGREN
Migren beyin damarlarındaki  daralma ve genişlemeye bağlı zonklama tarzındaki tekrarlayıcı ağrılarla ortaya çıkar.  Okul öncesi dönemde % 2- 3 civarında görülürken çocuğun ağrısını tarif  etmesi güçtür, okul çağı ile birlikte hem görülme sıklığı iki katına çıkar hem de çocuk ağrını tarif edebilmeye başlar.  Ağrılar haftada birkaç kez, ayda birkaç kez ya da yılda birkaç kez gibi oldukça değişken sıklıkta olabilir. Ağrının başlamasından hemen önce bazı çocuklarda  aura denen dalgalanan çizgiler, parlak ışıklar, karanlık noktalar görme gibi bulguların olduğu bir dönem olabilir. Başın bir yanında veya alında zonklayıcı ağrıya, karın ağrısı, kusma, bulantı, ses ve ışıktan rahatsız olma eşlik edebilir. migrenli çocukların % 70 inde anne – babasında migren  vardır.
Ağrıyı tetikleyen faktörler arasında parlak ışık, gürültü, TV izlemek, fiziksel ve emosyonel stress, eksersiz, depresyon, kafa travması, mensin ilk günleri, uykusuzluk, çok uyumak veya aç kalmak, ortam değişikliği yanısıra peynir, çikolata, fındık gibi yiyeceklerin tüketilmesi bulunmaktadır

Ağrı kesiciler yanısıra atakları önleyici ilaç tedavisi; betablokerler veya antidepressanlar doktor kontolünde kullanılmalıdır. 

2. ÇOCUKLARDA GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRILARI

Çocuklarda en sık görülen başağrısı tipidir. Emosyonel faktörler okul başarısızlığı stresi, aile içi tartışmalar ağrının en muhtemel nedenidir. Diffüz olan ağrı bazı zamanlar baş çevresinde band şeklide dağılım gösterir. Hiçbir zaman bulantı ve kusma ile birlikte değildir. Bu tip baş ağrıları boyun çevresindeki kasların kasılarak oluşturduğu gerilim sonucunda ortaya çıkarlar. Genellikle okulda iken görülür, oyun oynarken, yemek yerken, istirahat ederken görülmez.

Stress; sıkıntı, üzüntü, depresyon, anksiyete veya depresyon büyüklerde olduğu gibi çocuklar da da baş ağrılarına sebep olabilir.
Bedensel gerilim; postür bozuklukları, göz bozuklukları gibi fiziksel sorunlar gerilim tipi baş ağrılarına sebep olabilmektedir.
Açlık:Çocuklarda görülen gerilim tipi baş ağrıları bazen açlık gibi basit nedenlerle oluşabilmektedir. Uzun bir gece uykusundan sonra kahvaltı edilmeden okula gidilmesi veya öğün atlanması buna sebep olabilir.

Tedavi: Ağrı kesici ilaçlar ve gevşeme egzersizleri, atakların sık olması halinde önleyici tedavi olarak beta blokerler ve antidepressanlar kullanılabilmektedir. Bu ilaçlar mutlaka bir doktor kontrolünde kullanılmalıdır.  

3. Sinüzite bağlı başağrısı:

Sinüzite bağlı gelişen başağrıları çocukların yaklaşık % 15inde görülmektedir. Hastalar sabahleyin ya da günün herhangi bir saatinde başlayan, pozisyonla değişiklik gösteren zonklayıcı nitelikte ağrıdan yakınırlar. Etkilenen bölgeye göre ağrı alın, elmacık kemikleri, göz arkasında ağrı olabilir.

4. Kafa travması:

 Düşme ve çarpmalar sonucu baş ağrıları görülebilir.Böyle bir durumda çocuk mutlaka bir sağlık kuruluşuna götürülüp gerekli görülürse beyin tomografisi, MRG gibi tetkiklerle değerlendirilir.

5. Beyinde kitle (tümör, kist):

Baş ağrısı olan çocukların % 1 inden azında iyi veya kötü huylu beyin tümörleri bulunmuştur. 
Bulgular tümörün tipine ve lokalizasyonuna bağlı özellikler gösterir. Beyin basıncının artması halinde ağrı yaygındır,  sabah uyanınca fazladır, fışkırır tarzda kusma eşlik edr. Mutlaka CT veya MRI gibi radyolojik incelemeler yapılmalıdır.

6. Psödötümör serebri:

Şiddetli başağrısı ve görme bozukluğu ile birlikte görülen bir hastalık tablosudur. Beyin basıncı artmıştır.

7. Epileptik başağrıları:

Epileptik hastaların % 8-14’ünde migren başağrıları görülmektedir. Başağrısı epileptik nöbetler başlamadan önce de var olabileceği gibi, epilepsi tanısı aldıktan sonra da başlayabilmektedir. Nöbetin yarattığı stress faktörünün gerilim ve migren BA’sına neden olduğu bilinmektedir.

Epilepsi hastalarında nöbet sonrası başağrısı beyinde artan kimyasal maddeler ve kan akımının artmasına bağlanmaktadır.

8. Menenjit

Beyin zarı iltihabı olan menenjit çok ciddi bir başağrısı nedenidir.  Çocuklarda genelde uykuya eğilim, ateş, ense sertliği ile birliktedir. adır.

9. Çocuklarda başağrılarının diğer nedenleri.

Ateş, hipertansiyon, enfeksiyonlar; üst ve solunum yolu enfeksiyonu, kulak enfeksiyonu, diş problemleri, uyku bozukluğu vs. başağrısına neden olabilir